สมาชิกคลัสเตอร์ธุรกิจอาหารแปรรูป กลุ่มต้นน้ำ

อำพร สมร

โกโก้


ที่อยู่ : 88 ม.3 สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่

วันชัย ธงยี่สิบสอง

น้ำผึ้ง


ที่อยู่ : 48 ม.4 ต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่

อนงค์ ใจอิ้ง

ข้าวเหนียวก่ำ


ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 49 หมู่ 4 ตำบล ห้วยโรง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัดเเพร่

ขวัญศิริ จาอาบาล

ข้าวไรซ์เบอร์รี่


ที่อยู่ : 75 หมู่ที่ 9 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่

ภรธนา เป็นดี

ข้าวกล้องเพาะงอก


ที่อยู่ : 68/2 ม.5 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ณัฐวุฒิ ไชยถาวรสิทธิ์

เลี้ยงไก่พื้นบ้าน


ที่อยู่ : 62 ม.16 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง

เบญญาภา ขัติยะ

ลิ้นจี่ค่อม


ที่อยู่ : 30 หมู่ 7 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150

ธงชัย ใจดอนมูล

น้ำผึ้งป่าดอยขุนสถาน


ที่อยู่ : 51 หมู่ 6 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150

แสงจันทร์ อำนวยผล

รวงผึ้งโพรงป่าดอยขุนสถาน


ที่อยู่ : 198 หมู่ 3 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150

สุภารัตน์ ธิจันทร์

จิ้งหรีด


ที่อยู่ : 170 หมู่ 6 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150

ปราณี อำนวยผล

น้ำตาลอ้อยออแกนิค


ที่อยู่ : 17 หมู่ 7 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150

สุรีรัตน์ ขัติยะ

ข้าวอินทรีย์


ที่อยู่ : 382 ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

อุไร ประทีปภัทร

มะขามเปรี้ยว


ที่อยู่ : 382 ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง