สมาชิกคลัสเตอร์สมุนไพรเพื่อสุขภาพกัญชา-กัญชง กลุ่มต้นน้ำ

ชนันญา ดรเขื่อนสม

คญาฟาร์ม (วิสาหกิจชุมชนคญาบาติก)


ที่อยู่ : 213 ม.9 ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

ชาติชัย บุญอุประ

ช่อดอกกัญชาแห้ง


ที่อยู่ : 301 หมู่ที่ 4 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สมคิด ฉิมมากรม

น้ำมันมวย (วสช.กลุ่มพืชสมุนไพรนครบางยาง)


ที่อยู่ : เลขที่ 11 หมู่ที่ 7 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

ใจเพชร พรหมแสง

ช่อดอกกัญชาแห้ง (วสช.กลุ่มพืชสมุนไพรนครบางยาง)


ที่อยู่ : เลขที่ 422 หมู่ 16 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

บัวตอง ฉิมมากรม

ช่อดอกกัญชาแห้ง


ที่อยู่ : เลขที่ 37 หมู่ 9 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

ประพันธ์ รังแสง

ช่อดอกกัญชาแห้ง (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรนครบางยาง)


ที่อยู่ : เลขที่ 37 หมู่ 9 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

ภูวนาท โง้วสุวรรณ

เครื่องดื่มสมุนไพรกัญชาเพื่อสุขภาพ (วสช.กลุ่มพืชสมุนไพรนครบางยาง)


ที่อยู่ : เลขที่ 37 หมู่ 9 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

บุญหลาย คลังตอง

สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันดูแลปอด (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรนครบางยาง)


ที่อยู่ : เลขที่ 37 หมู่ 9 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

วัฒนาพงษ์ ทองจันทร์ภูวิศา

ครีมนวดผมสมุนไพร(สีดำ) (วสช.กลุ่มพืชสมุนไพรนครบางยาง)


ที่อยู่ : เลขที่ 37 หมู่ 9 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

เจษฎาพร แสนคำภา

สบู่สนั่นไตรภพ (วสช.กลุ่มพืชสมุนไพรนครบางยาง)


ที่อยู่ : เลขที่ 272 หมู่ 16 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

สุวรรณ สุวรรณโสภา

ช่อดอกกัญชาแห้ง (วสช.กลุ่มพืชสมุนไพรนครบางยาง)


ที่อยู่ : เลขที่ 155 ม.16 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ศิรานันท์ โสภาศรี

ช่อดอกกัญชาแห้ง (วสช.กลุ่มพืชสมุนไพรนครบางยาง)


ที่อยู่ : เลขที่ 37 หมู่ 9 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

ชลธิชา ชัยณวัฒน์

วิสาหกิจชุมชนภูชีวกะ


ที่อยู่ : 136 หมู่ 3 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

ชง ท้าวสันติชูชัย

วิสาหกิจชุมชน ร่วมใจพัฒนาผ้าทอกัญชง


ที่อยู่ : 164 หมู่ 6 ต.คีรราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

กำจัด แผงชาติ

ลูกประคบรากกัญชา


ที่อยู่ : 155 หมู่ 16 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120

มณทิรา ศรีพรหม

แชมพูสมุนไพร (กลุมพีชสมุนไพรนครบางยาง)


ที่อยู่ : 155 หมู่ 16 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120

วรัสดา ปักการะถา

แปรรูปสมุนไพร


ที่อยู่ : 180 หมู่ 14 ตำบลเมืองตง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 302160

ไพริน ฉิมมากรม

นครกัญชาชงสมุนไพร


ที่อยู่ : 155 หมู่ 16 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120

สุชาดา จิระมหาวิทยากุล

มิ่งวิไลรักษ์กัญ


ที่อยู่ : 55 หมู่ 12 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ปวีญานัส ฉิมมากรม

สเปรย์ฟ้ากัญ สูตรเย็น (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรนครบางยาง)


ที่อยู่ : 155 หมู่ 16 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120

กังวาน กำลังทน

วิสาหกิจชุมชน ฟาร์มสุข@บ้านลูกอินทร์


ที่อยู่ : 49/1 หมู่ที่ 2 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

อนันลยา พุทธชิโนรสสกุล

วิสาหกิจชุมชนสารภีกรีนแอนด์คลีน


ที่อยู่ : 59 หมู่ที่ 1 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

คณาพงษ์ วงค์งาม

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้านสหกรณ์


ที่อยู่ : 2/6 ม.1 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130

กุลวรรธน์ ภูสิทธิอัคคโชติ

วิสาหกิจชุมชนภูผาฟร์ม


ที่อยู่ : 18หมู่ 2 ต พุดซา อ เมือง จ นครราชสีมา 30000

บุญยิ้ม ฉิมมากรม

ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ (กลุ่มพืชสมุนไพรนครบางยาง)


ที่อยู่ : 155 หมู่ 16 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120

ไพรัช ภูผา

วิสาหกิจชุมชนพืชผักสมุนไพรอินทรีย์คนบวงจร


ที่อยู่ : 18/2 หมู่ 5 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 198889

วรณัน ใจบาล

กัญชงเพื่อสุขภาพ (วิสาหกิจชุมชนธาราสมุนไพร)


ที่อยู่ : 56 ม.2 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50330

นิรนันธ์ ฉิมมากรม

นครกัญ เซรั่ม (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรนครบางยาง)


ที่อยู่ : 155 หมู่ 16 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120

ไพบูลย์ นาคเสน

เฮลตี้ช้อยซ์ฟาร์ม จำกัด


ที่อยู่ : 306 หมู่ 3 บ้านดงเจริญ อำเภอเมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

แจ่มจ้า พิมพา

นครกัญ แชมพู (วสช.กลุ่มพืชสมุนไพรนครบางยาง)


ที่อยู่ : เลขที่ 66 หมู่ที่ 7 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

กิตตินารี ศรีงาม

Wemed Tech Co.,Ltd


ที่อยู่ : 401 หมู่ที่ 4 ต.บางน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สำลี ศิริโสม

นครกัญอโรม่า (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรนครบางยาง)


ที่อยู่ : 155 หมู่ 16 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120

ศิรภัสสร คลังตอง

นครกัญ ครีมทาฝ้า


ที่อยู่ : 155 หมู่ 16 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120

มนศุจี รอบคอบ

Green Earth Store


ที่อยู่ : 159 มบ.ปริญสิริ เขตบางบอน กรุงเทพฯ

จุฬาพร กรธนทรัพย์

บริษัท สุพรีมโอท๊อปอินเตอร์เทรด จำกัด


ที่อยู่ : 3/124 ซอย 46/1 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กทม 10250