ไทยดิลิเชียสฟู้ด

Thai delicious ได้ถือกำเนิดจากนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ในปี 2555 ที่ได้มอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นผู้ทำหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ทรัพยากรคน และวัตถุดิบที่ไม่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ ซึ่งปัญหาทั้ง3 อย่างนี้ ส่งผลให้กระบวนการและรสชาติอาหารไทยในต่างประเทศมีรสชาติที่ผิดเพี้ยนไป สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจึงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย และนักโภชนาการ ร่วมกันคิดสูตรอาหารไทยที่ได้มาตรฐาน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ Electronic nose และ Electronic tongue มาช่วยในการตรวจวัดคำนวณค่ากลิ่นรส ค่ารสชาติ อันได้แก่ ค่าความเปรี้ยว, เค็ม, หวาน, เผ็ด และขม ให้ลงตัวและกลมกล่อม โดยสถาบันอาหารก็ได้นำโครงการดังกล่าวนี้ไปต่อยอดจนกลายเป็นโครงการ Thai delicious อาหารไทยในรสชาติไทยแท้


฿0.00
Sold By: SME

ผู้ประกอบการ รหัส : 1-04-2-กุลธิดา วีรตานพท์

ชื่อกิจการ : ไทยดิลิเชียสฟู้ด

ชื่อคลัสเตอร์ : คลัสเตอร์ธุรกิจอาหารแปรรูป
Tel   : 088-895-5546
Line : –

ที่อยู่ : 9/7 ลาดพร้าว 8 จอมพล จตุจักร กทม.