ไก่ย่าง บ้านครู

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านครู ๔.๐  ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการเป็นสมาชิกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปลูกกัญชาทางการแพทย์เบื้องต้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , หลักสูตรอบรมการส่งเสริมการปลูกกัญชง เชิงพาณิชย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และหลักสูตรโภชนาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  รัฐบาลได้มีประกาศปลดล็อคส่วนต่างของกัญชงที่ไม่ใช่ยาเสพติดได้แก่ ราก ลำต้น ใบ กิ่งก้าน และยอดอ่อน  ผู้ประกอบการ จึงได้นำส่วนต่างๆที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งจากเดิมที่ทำ “ไก่ย่างสมุนไพร” อยู่แล้ว นำมาปรุงในส่วนผสมของน้ำหมักสมุนไพร ด้วยการนำยอดใบอ่อนสดและใบเพสลาดของกัญชา กัญชง มาใช้หมักใช้แทนผงชูรส พร้อมเครื่องสมุนไพรในการหมักไก่สด ใช้เวลาในการหมัก ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง และนำขึ้นไก่ที่หมักสมุนไพรที่ได้เวลาเหมาะสมขึ้นย่างด้วยเตาย่างกึ่งอบอัจฉริยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เมื่อไก่ย่างสุกทั่วแล้ว นำมาผึ่งให้เย็นและทำการบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศและนำไปแช่แข็งเป็นการถนอมอาหารได้นานกว่า 6 เดือนโดยไม่เสียรสชาติของความเป็นไก่ย่างแบบเนื้อนุ่ม กระดูกร่อน แลไม่ต้องใส่วัตถุกันเสีย  ทั้งนี้ผู้ประกอบการมุ่งเน้นการปรุงอาหารให้ได้คุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค


฿0.00
Sold By: SME

ผู้ประกอบการ รหัส : 2-05-3 นายณัฐกฤษณ์  เจริญสมบัติ

ชื่อกิจการ : หจก.บ้านครู ๔.๐

ชื่อคลัสเตอร์ : คลัสเตอร์สุมนไพรเพื่อสุขภาพกัญชา-กัญชง
Tel   :  093-224-1969
Line :  093-224-1969
ที่อยู่ :  43  หมู่ที่ 2  ตำบลศรีสุราษฎร์  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 70130

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านครู ๔.๐  ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการเป็นสมาชิกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปลูกกัญชาทางการแพทย์เบื้องต้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , หลักสูตรอบรมการส่งเสริมการปลูกกัญชง เชิงพาณิชย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และหลักสูตรโภชนาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  รัฐบาลได้มีประกาศปลดล็อคส่วนต่างของกัญชงที่ไม่ใช่ยาเสพติดได้แก่ ราก ลำต้น ใบ กิ่งก้าน และยอดอ่อน  ผู้ประกอบการ จึงได้นำส่วนต่างๆที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งจากเดิมที่ทำ “ไก่ย่างสมุนไพร” อยู่แล้ว นำมาปรุงในส่วนผสมของน้ำหมักสมุนไพร ด้วยการนำยอดใบอ่อนสดและใบเพสลาดของกัญชา กัญชง มาใช้หมักใช้แทนผงชูรส พร้อมเครื่องสมุนไพรในการหมักไก่สด ใช้เวลาในการหมัก ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง และนำขึ้นไก่ที่หมักสมุนไพรที่ได้เวลาเหมาะสมขึ้นย่างด้วยเตาย่างกึ่งอบอัจฉริยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เมื่อไก่ย่างสุกทั่วแล้ว นำมาผึ่งให้เย็นและทำการบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศและนำไปแช่แข็งเป็นการถนอมอาหารได้นานกว่า 6 เดือนโดยไม่เสียรสชาติของความเป็นไก่ย่างแบบเนื้อนุ่ม กระดูกร่อน แลไม่ต้องใส่วัตถุกันเสีย  ทั้งนี้ผู้ประกอบการมุ่งเน้นการปรุงอาหารให้ได้คุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค