เฮมพ์พิเนสฟาร์ม

จำหน่ายกัญชงเพื่อประโยชน์เชิงพานิชย์และอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นแห่งแรกในพิษณุโลก


฿0.00
Sold By: SME

ผู้ประกอบการ รหัส : 2-01-3 -ชื่อ นางสาว จรัญญา อ่อนน้อม
ชื่อกิจการ : เฮมพ์พิเนสฟาร์ม (วิสาหกิจชุมชนพิษณุเอกราช)
ชื่อคลัสเตอร์ : คลัสเตอร์ธุรกิจอาหารแปรรูป
Tel   : 085-052-4024
Line : blossanova_nj

ที่อยู่ : 142 ม.9 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ก่อตั้งเมื่อ 6 มีนาคม 2553 โดยมีคุณจันทมา อ่อนล้อม เป็นประธาน มีสมาชิก 11 คน กลุ่มมีการดำเนินการหลากหลายกิจกรรม รวมทั้งการผลิตและแปรรูปสมุนไพร เมื่อ 29 มกราคม 2564 รัฐบาลประกาศปลดล็อคให้ใช้กัญชงเพื่อประโยชน์เชิงพานิชย์และอุตสาหกรรมได้ ทางกลุ่มมีศักยภาพด้านบุคลากรและเครือข่ายทางภาคธุรกิจ จึงได้จัดตั้งฟาร์มกัญชงและขอนุญาติผลิต(ปลูก) และ จำหน่ายกัญชงเพื่อประโยชน์เชิงพานิชย์และอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นแห่งแรกในพิษณุโลก เพื่อปลูกกัญชงสายพันธุ์ CBD สูง เพื่อป้อนผลผลิตเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและกัญชง อาทิ สบู่ ชาชง ชาพร้อมดื่ม