สเปรย์ฟ้ากัญ สูตรเย็น

ผลิตภัณฑ์จากกัญชา สเปรย์ฟ้ากัญ สูตรเย็น บรรจุในขวดพร้อมทานวด เพื่อสุขภาพ และใช้ในการนวดแก้ปวดเมื่อยร่างกาย แมลงสัตว์กันต่อย


฿0.00
Sold By: SME

ผู้ประกอบการ รหัส : 2-01-20 นางปวีญานัส ฉิมมากรม
ชื่อกิจการ : สเปรย์ฟ้ากัญ สูตรเย็น (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรนครบางยาง)
ชื่อคลัสเตอร์ : คลัสเตอร์ธุรกิจอาหารแปรรูป
Tel   : 097-990-4340
Line : –

ที่อยู่ : 392 ม.16 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ผลิตภัณฑ์จากกัญชา สเปรย์ฟ้ากัญ สูตรเย็น บรรจุในขวดพร้อมทานวดเพื่อสุขภาพ และใช้ในการนวดแก้ปวดเมื่อยร่างกาย แมลงสัตว์กันต่อย