สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันดูแลปอด

สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันดูแลปอด


฿0.00
Sold By: SME

ผู้ประกอบการ รหัส : 2-01-22 นายบุญหลาย คลังตอง
ชื่อกิจการ : สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันดูแลปอด (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรนครบางยาง)
ชื่อคลัสเตอร์ : คลัสเตอร์ธุรกิจอาหารแปรรูป
Tel   : 080-854-0027
Line : 0808540027

ที่อยู่ : 37 ม.9 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ปัจจุบันกิจการของประกอบการเป็นผู้ผลิตสินค้าพืชกัญชาประเภทช่อดอก เพื่อนำไปเป็นสมุนไพรทางการแพทย์ โดยการปลูกในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 จะต้องนำผลิตภัณฑ์ช่อดอกทั้งหมดส่งให้กับกรมการแพทย์แผนไทยตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่วนในรอบการปลูกถัดๆไป ผู้ประกอบการก็จะสามารถครอบครองช่อดอกกัญชาได้ตามถูกต้องตามกฎหมายต่อไปตลอดการเก็บเกี่ยวแต่จะต้องรายงานให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามผลิตผลที่ผลิตได้รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์หรือแปรรูปต่างๆตามหลัดกฎเณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามผลิตผลของช่อดอกกัญชาที่ได้ในการปลูกรอบที่ 3 ผู้ประกอบการสามารถนำไปขายในรูปแบบของช่อดอกแห้ง ลำต้นแห้ง และใบสด ได้ตามความต้องการของตลาดในปัจจุบัน