ลูกประคบรากกัญชา

ผลิตภัณฑ์จากกัญชา ลูกประคบรากกัญชา ช่วยคลายเส้น บรรเทาปวด ผ่อนคลาย


฿0.00
Sold By: SME

ผู้ประกอบการ รหัส : 2-01-5 ชื่อ นางกำจัด แผงชาติ
ชื่อกิจการ : ลูกประคบรากกัญชา
ชื่อคลัสเตอร์ : คลัสเตอร์ธุรกิจอาหารแปรรูป
Tel   : 062-609-3451
Line : –

ที่อยู่ : 36 ม.7 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ผู้ประกอบการเป็นหนึ่งในสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรนครบางยาง ที่ได้ดำเนินการปลูกกัญชาทางการแพทย์ โครงการ 2 ช่วงเริ่มระหว่าง เดือนมิถุนายน- ธันวาคม 2565 `และในการปลูกรอบที่ 1 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 ผลของการดำเนินงานรอบที่ 1 ปลูก50 ต้น ได้ต้นตัวเมีย 34 ต้น ได้ช่อดอก 8 กก.แห้ง ซึ้งได้มีประกาศปลดล็อคส่วนต่างของกัญชาทีไม่ใช่ยาเสพติดได้แก่ ราก ลำต้น ใบ กิ่งก้าน ยอด
ดังนั้นผู้ประกอบการจึงได้นำส่วนต่างๆที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ลูกประคบสมุนไพร ที่มีส่วนผสมของใบกัญชา ซึ่งจะทำให้ความรู้สึกหลังจากประคบเสร็จ รู้สึกมีความโล่งมากกว่า การประคบด้วยลูกประคบปกติ และมีกลิ่น ที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย จากการระเหยออกมา ของใบกัญชาเมื่อโดนความร้อน ถือเป็นการต่อยอดของสมุนไพรในด้านใบกัญชา