รถตู้โมบายขายสินค้า

เป็นผู้ประกอบการเดิมประกอบอาชีพ อู่ซ่อมรถ มีความชำนาญด้านการผลิตรถยนต์เพื่อการเกษตร และรับดัดแปลงรถตามที่ลูกค้าต้องการเช่น รถโมบายขายกาแฟ รถขายสินค้าต่างๆ หลังจากที่ได้มีการปลดล๊อกกัญชา-กัญชง จึงมีความสนใจที่จะผลิตรถโมบายเพื่อขายสินค้ากัญชาที่เป็นพืชสมุนไพร ประกอบกับผู้ประกอบการมีญาติที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและหายจากการใช้สารสกัดกัญชา จึงมีความเชื่อมันในธุรกิจสมุนไพรกัญชาจะต้องมีการเจริญเติบโตและต้องการให้ประชาชนคนธรรมดาเข้าถึงสมุนไพรกัญชานี้ เมื่อทราบข่าวว่ามีโครงการของภาครัฐ โดย สสว สนับสนุนธุรกิจนี้ จึงมีความต้องการที่จะเข้าร่วมคลัสเตอร์กัญชา-กัญชง เพื่อต้องการผลิตรถโมบายที่ใช้จำหน่ายสินค้าสมุนไพรกัญชา-กัญชง เพื่อให้ผู้ที่สนใจ เช่น ผู้ประกอบการที่ทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชงอยู่แล้ว หรือเป็นกลุ่มแพทย์แผนไทยที่สามารถนำรถโมบายนี้ไปใช้เพื่อสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ของตนเอง


฿0.00
Sold By: SME

ผู้ประกอบการ รหัส : 2-05-7-นายธนสาร ประสิทธิเมตต์

ชื่อกิจการ :

ชื่อคลัสเตอร์ : คลัสเตอร์สุมนไพรเพื่อสุขภาพกัญชา-กัญชง
Tel   :  0898567908
Line :  –

ที่อยู่ : 112 ม.15 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร

เป็นผู้ประกอบการเดิมประกอบอาชีพ อู่ซ่อมรถ มีความชำนาญด้านการผลิตรถยนต์เพื่อการเกษตร และรับดัดแปลงรถตามที่ลูกค้าต้องการเช่น รถโมบายขายกาแฟ รถขายสินค้าต่างๆ หลังจากที่ได้มีการปลดล๊อกกัญชา-กัญชง จึงมีความสนใจที่จะผลิตรถโมบายเพื่อขายสินค้ากัญชาที่เป็นพืชสมุนไพร ประกอบกับผู้ประกอบการมีญาติที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและหายจากการใช้สารสกัดกัญชา จึงมีความเชื่อมันในธุรกิจสมุนไพรกัญชาจะต้องมีการเจริญเติบโตและต้องการให้ประชาชนคนธรรมดาเข้าถึงสมุนไพรกัญชานี้ เมื่อทราบข่าวว่ามีโครงการของภาครัฐ โดย สสว สนับสนุนธุรกิจนี้ จึงมีความต้องการที่จะเข้าร่วมคลัสเตอร์กัญชา-กัญชง เพื่อต้องการผลิตรถโมบายที่ใช้จำหน่ายสินค้าสมุนไพรกัญชา-กัญชง เพื่อให้ผู้ที่สนใจ เช่น ผู้ประกอบการที่ทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชงอยู่แล้ว หรือเป็นกลุ่มแพทย์แผนไทยที่สามารถนำรถโมบายนี้ไปใช้เพื่อสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ของตนเอง