มันสัมปะหลัง

ผู้ปลูกมันสำปะหลัง รวมกกลุ่มกันเป็นกลุ่มมันแปลงใหญ่ เพื่อส่งเข้าโรงงาน และสปต. โดยขายเป็นหัว ปลูกบนพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ ปีนี้ได้ราคาดีอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทต่อตัน เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 30-40 ตัน


฿0.00
Sold By: SME

ผู้ประกอบการ รหัส : 1-02-4-สุรเดช โยธา

ชื่อกิจการ : มันสัมปะหลัง

ชื่อคลัสเตอร์ : คลัสเตอร์ธุรกิจอาหารแปรรูป
Tel   : 081-034-7029
Line : –

ที่อยู่ : 382 ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ปลูกมันสำปะหลัง และเก็บเกี่ยวเพื่อขายให้สปต. และโรงงานนำไปแปรรูปเป็นแป้งมันสำปะหลัง