มะขามเปรี้ยว

มะขามเปรี้ยว จี๊ดจ๊าด ถึงใจ

 


฿100.00
Sold By: SME

ผู้ประกอบการ รหัส : 1-02-7-อุไร ประทีปภัทร
ชื่อกิจการ : มะขามเปรี้ยว
ชื่อคลัสเตอร์ : คลัสเตอร์ธุรกิจอาหารแปรรูป
Tel   : 081-951-6251
Line : 0819516251
ที่อยู่ : 30 ม.7 ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน

ปลูกมะขามเปรี้ยว บนพื้นที่ขนาด 4 ไร่ ไร่ละ 25 ต้น ปลูกให้มีระยะห่างระหว่างต้น 7 เมตร ผลผลิตปีแรกเก็บได้ประมาณ 20 กิโลกรัม