น้ำมันเขียวสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร


฿0.00
Sold By: SME

ผู้ประกอบการ รหัส : 2-01-30 นางสาวผุสดี ธนาไกรกิติ
ชื่อกิจการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ-เคี่ยม อินโนเวชั่น
ชื่อคลัสเตอร์ : คลัสเตอร์ธุรกิจอาหารแปรรูป
Tel   : 093-224-1969
Line : 0932241969

ที่อยู่ : 81/285 อาคาร D คอนโดลุมพินีเมกะซิตี้บางนา ม.13 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางแก้ว เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ

ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปสมุนไพรอีก 1 อย่างคือ สมุนไพรอินทรีย์ไล่แมลง “ไพรพิชิต” เป็นการนำเอาสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้กันในครัวเรือนนำมาผสมตามอัตราส่วนที่เข้ากัน ใช้เป็นปัจจัยการผลิตทางเกษตร ใช้ในเกษตรอินทรีย์และเกษตร GAP ได้ สามารถใช้ร่วมกันปุ๋ยเคมีน้ำ และสารเคมีชนิดน้ำได้ โดยไม่ทำให้ฤทธิ์การป้องกันหรือทำลายลดลง
ผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่ง คือ วัสดุเพาะ วัสดุปลูกต้นกัญชง กัญชา เพื่อทำใบ&ช่อดอก ที่ผลิตขึ้นจากการปลูกกัญชงในฟาร์มของกลุ่มสมาชิกเราเอง ในรอบการผลิตที่ผ่านมา ทำให้มีการเจริญเติบโตและผลผลิตที่ได้ออกมาเป็นที่น่าพอใจในครั้งแรกที่ได้ใช้ในฟาร์ม มีชื่อว่า “ LET´S GROW IT ” เป็นการนำผสมวัสดุปลูกจาก พีมอส เวอร์มิคูไลท์ เพอร์ไลท์ และธาตุอาหารรอง ผสมในอัตราส่วนที่ลงตัว สามารถนำไปใช้และลดต้นทุนได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบการมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้อุปโภค บริโภค เป็นสำคัญ