น้ำมันสมุนไพร

ผู้ประกอบการเป็นประธานของ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและสกัดสมุนไพรไทยครบวงจร ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์ ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่สนใจในเรื่องของกัญชามานานมาก เห็นความสำคัญที่ว่ากัญชาเป็นยาวิเศษ รักษาได้เกือบทุกโรค ซึ่งในชีวิตนี้ขออุทิศชีวิตเพื่อทำธุรกิจกัญชาทางการแพทย์ ปัจจุบันตัวผู้ประกอบการเองก็ได้เรียนหลักสูตรแพทย์แผนไทยเพื่อนำเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาต่อยอดผลิตสมุนไพรกัญชาทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วย


฿0.00
Sold By: SME

2-03-13 เกรียงไกร สุริยทองชื่น
ชื่อกิจการ : วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและสกัดสมุนไพรไทยครบวงจร
ชื่อคลัสเตอร์ : คลัสเตอร์สุมนไพรเพื่อสุขภาพกัญชา-กัญชง
Tel   : 089-755-2435
Line : 0897552435

ที่อยู่ : เลขที่ 548 ม.5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำมันสมุนไพร 5 ชนิด และ ชาใบกัญชามี 3 กลิ่น