ช่อดอกกัญชาแห้ง

สบู่สนั่นไตรภพ


฿0.00
Sold By: SME

ผู้ประกอบการ รหัส : 2-01-11 นางประพันธ์ รังแสง

ชื่อกิจการ : ช่อดอกกัญชาแห้ง (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรนครบางยาง)

ชื่อคลัสเตอร์ : คลัสเตอร์สุมนไพรเพื่อสุขภาพกัญชา-กัญชง
Tel   : 093-219-5406
Line : 0932195406

ที่อยู่ : 272 หมู่ 16 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

ปัจจุบันกิจการของประกอบการเป็นผู้ผลิตสินค้าพืชกัญชาประเภทช่อดอก เพื่อนำไปเป็นสมุนไพรทางการแพทย์ โดยการปลูกในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 จะต้องนำผลิตภัณฑ์ช่อดอกทั้งหมดส่งให้กับกรมการแพทย์แผนไทยตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่วนในรอบการปลูกถัดๆไป ผู้ประกอบการก็จะสามารถครอบครองช่อดอกกัญชาได้ตามถูกต้องตามกฎหมายต่อไปตลอดการเก็บเกี่ยวแต่จะต้องรายงานให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามผลิตผลที่ผลิตได้รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์หรือแปรรูปต่างๆตามหลัดกฎเณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามผลิตผลของช่อดอกกัญชาที่ได้ในการปลูกรอบที่ 3 ผู้ประกอบการสามารถนำไปขายในรูปแบบของช่อดอกแห้ง ลำต้นแห้ง และใบสด ได้ตามความต้องการของตลาดในปัจจุบัน