ชาจากใบกัญชงและยาหม่อง

บริษัท ดิ อัลติเมท สเปกตรัม จำกัด นำวัตถุดิบกัญชาและกัญชงมาแปรรูปและพัฒนาสินค้าที่หลากหลายเพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและมีรูปลักษณืที่สวยงามน่าใช้ โดยการว่าจ้างโรงงานที่มีมาตรฐานในการผลิตสินค้าตามสูตรที่บริษัทได้พัฒนาขึ้น ปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์กลุ่มชาจากใบกัญชงและยาหม่อง


฿0.00
Sold By: SME

2-04-9 นางสาวปรารถนา อุประชัย

ชื่อกิจการ : บริษัท ดิ อัลติเมท สเปกตรัม จำกัด

ชื่อคลัสเตอร์ : คลัสเตอร์สุมนไพรเพื่อสุขภาพกัญชา-กัญชง
Tel   : 094-536-2889
Line : –

ที่อยู่ : 399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัท ดิ อัลติเมท สเปกตรัม จำกัด นำวัตถุดิบกัญชาและกัญชงมาแปรรูปและพัฒนาสินค้าที่หลากหลายเพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและมีรูปลักษณืที่สวยงามน่าใช้ โดยการว่าจ้างโรงงานที่มีมาตรฐานในการผลิตสินค้าตามสูตรที่บริษัทได้พัฒนาขึ้น ปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์กลุ่มชาจากใบกัญชงและยาหม่อง