ชากัญชา

ผู้ประกอบการเป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้านสหกรณ์ ที่ได้ดำเนินการปลูกกัญชาทางการแพทย์ และดำเนินธุรกิจร้านอาหาร การนำกัญชาไปใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารและเครื่องดื่มด้วย


฿0.00
Sold By: SME

2-03-12-คณาพงษ์ วงค์งาม
ชื่อกิจการ : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้านสหกรณ์
ชื่อคลัสเตอร์ : คลัสเตอร์สุมนไพรเพื่อสุขภาพกัญชา-กัญชง
Tel   : 099-858-3585
Line : 0998583585

ที่อยู่ : เลขที่ 2/6 ม.1 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130