ชากัญชง

ในช่วงแรกเริ่มได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนวิสาหกิจชุมชนฟาร์มสุข ของคุณนรีรัตน์ ซึ่งมีองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการปลูกกัญชง กัญชามาก่อนหลายปี คุณนรีรัตน์ได้ทำการปลูกกัญชงสายพันธุ์ต่างประเทศที่คุณนรีรัตน์ได้คัดสรรมาปลูก และพอถึงช่วงต้นกัญชงทำใบมาทำชากัญชง ซึ่งวิสาหกิจบ้านกาดสมาร์ทฟาร์ม ซึ่งพึ่งเริ่มปลูกเป็นครั้งแรก จึงได้ปรึกษาและได้รับการสนับสนุนให้ลองทำชากัญชงจำหน่าย โดยเลือกใช้ใบชา กัญชงของวิสาหกิจชุมชนฟาร์มสุขมาทำจำหน่ายในช่วงแรก เพื่อทดสอบผลการตอบรับของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมกับการทำประชาสัมพันธ์สาระประโยชน์ของกัญชงให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และบุคคลทั่วไป


฿0.00
Sold By: SME

2-03-11-นางมานี เบญจพลาภรณ์
ชื่อกิจการ : วิสาหกิจชุมชนบ้านกาดสมาร์ทฟาร์ม
ชื่อคลัสเตอร์ : คลัสเตอร์สุมนไพรเพื่อสุขภาพกัญชา-กัญชง
Tel   : 081-761-3782
Line : 081-7613782

ที่อยู่ : เลขที่ 482 ม. 5 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360