ชากัญชง สบู่กัญชง

กลุ่มชาติพันธ์ุม้งมีประวัติยาวนาน สืบสานจากชนเผ่ามองโกเลียเข้าสู่จีนย้ายไปลาวเข้าเชียงแสนและเข้าสู่ไทยในหลายพื้นที่ สำหรับกลุ่มม้งที่จังหวัดตากโดยอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอบ้านตาก อำเภออุ้มผางอำเภอวังเจ้า และอำเภอพบพระ สำหรับอำเภอพบพระเป็นพื้นที่ปฏิบัติการบันทึกมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมในครั้งนี้มีชุมชนเป้าหมายจำนวน 3 ชุมชน คืออุ้มเปี้ยม แม่ละเมา และป่าคาใหม่ ในพื้นที่ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระจังหวัดตาก โดยกลุ่มม้งจะนำเมล็ดพันธุ์กัญชงมาปลูกเพื่อถักทอเป็นสายใยกัญชงสำหรับทำเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งสวมใส่ ผ้าใยกัญชงมีจุดเด่นตรงความเหนียว ทนทาน สามารถนำไปถักทอเป็นส่วนประกอบของเสื้อกันกระสุนได้คุณสมบัติพิเศษอีกอย่างของผ้าใยกัญชงก็คือ ใส่ฤดูหนาวก็อบอุ่นใส่ฤดูร้อนก็เย็นสบาย


฿0.00
Sold By: SME

ผู้ประกอบการ รหัส : 2-05-10-นางชง ท้าวสันติชูชัย

ชื่อกิจการ : วิสาหกิจชุมชน ร่วมใจพัฒนาผ้าทอกัญชง

ชื่อคลัสเตอร์ : คลัสเตอร์สุมนไพรเพื่อสุขภาพกัญชา-กัญชง
Tel   : 098-040-7096
Line : ithita.goodevening

ที่อยู่ : 164 หมู่ 6 ต.คีรราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

กลุ่มชาติพันธ์ุม้งมีประวัติยาวนาน สืบสานจากชนเผ่ามองโกเลียเข้าสู่จีนย้ายไปลาวเข้าเชียงแสนและเข้าสู่ไทยในหลายพื้นที่ สำหรับกลุ่มม้งที่จังหวัดตากโดยอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอบ้านตาก อำเภออุ้มผางอำเภอวังเจ้า และอำเภอพบพระ สำหรับอำเภอพบพระเป็นพื้นที่ปฏิบัติการบันทึกมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมในครั้งนี้มีชุมชนเป้าหมายจำนวน 3 ชุมชน คืออุ้มเปี้ยม แม่ละเมา และป่าคาใหม่ ในพื้นที่ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระจังหวัดตาก โดยกลุ่มม้งจะนำเมล็ดพันธุ์กัญชงมาปลูกเพื่อถักทอเป็นสายใยกัญชงสำหรับทำเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งสวมใส่ ผ้าใยกัญชงมีจุดเด่นตรงความเหนียว ทนทาน สามารถนำไปถักทอเป็นส่วนประกอบของเสื้อกันกระสุนได้คุณสมบัติพิเศษอีกอย่างของผ้าใยกัญชงก็คือ ใส่ฤดูหนาวก็อบอุ่นใส่ฤดูร้อนก็เย็นสบาย