จิ้งโกร่ง

จิ้งโกร่งมีโปรตีนสูง เป็นอาหารทางเลือกที่อร่อย ทำเมนูอาหารได้หลากหลาย


฿200.00
Sold By: SME

ผู้ประกอบการ รหัส : 1-03-9-สุภารัตน์ ธิจันทร์
ชื่อกิจการ : จิ้งโกร่ง
ชื่อคลัสเตอร์ : คลัสเตอร์ธุรกิจอาหารแปรรูป
Tel   : 086-327-8678
Line : 0863278678
ที่อยู่ : 170 ม.6 ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน

“จิ้งโกร่งอินทรีย์” ของตำบลสันทะ จิ้งโกร่งมีโปรตีนสูง เป็นอาหารทางเลือกที่อร่อย ทำเมนูอาหารได้หลากหลาย ผู้ประกอบการเริ่มประกอบการได้ 1 ปี ได้ผลผลิตประมาณ 3 ล็อต โดยมีเป้าหมาย คือ 1) ด้านการตลาด สามารถขาย “จิ้งโกร่ง โปรตีนแมลงแห่งอนาคต” ได้มากขึ้น และ 2) ได้นวัตกรรมการทำผงโปรตีนจิ้งโกร่ง เพื่อสร้างมูลค่าของสินค้า