ขุนมวบคอฟฟี่

ลิ้นจี่ค่อม จากสวนลิ้นจี่บรรพบุรุษ เราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่ปลอดสารพิษ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของคนบ้านนอก

 


฿100.00
Sold By: SME

ผู้ประกอบการ รหัส : 1-03-3-ฤทธิชัย สุฟู
ชื่อกิจการ : ขุนมวบคอฟฟี่
ชื่อคลัสเตอร์ : คลัสเตอร์ธุรกิจอาหารแปรรูป
Tel   : 081-691-5962
Line : 0816915962
ที่อยู่ : 166 ม.8 ต.น้ำมวบ อ.เวัยงสา จ.น่าน

กิจการร้านกาแฟ และเมล็ดคั่วกาแฟออร์แกนิค และผลิตภัณฑ์ยำมะม่วงพร้อมทาน