ขนมจีบ ซาลาเปา ติ่มซำ

ขนมจีบ ซาลาเปา ติ่มซำ


฿0.00
Sold By: SME

ผู้ประกอบการ รหัส : 2-02-7-นางสาวชลธิชา ชัยณวัฒน์
ชื่อกิจการ : วิสาหกิจชุมชนภูชีวกะ
ชื่อคลัสเตอร์ : คลัสเตอร์ธุรกิจอาหารแปรรูป
Tel   : 093-359-8889
Line : 0933598889

ที่อยู่ : 136 ม.3 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

เดิมครอบครัวข้าพเจืทำธุรกิจแปรรูปอาหารแช่แข็งเช่น ขนมจีบ.. ซาลาเปา..ติ่มซำ…พร้อมทำการเกษตรพืช ผ ก ผลไม้และนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการแปรรูปสินค้า และเมื่อปี 2559-2560 ครอบครัวเราได้มีโอกาสนำสินค้าเข้าห้างเซนทรัล (สาขารามอินทรา) และได้รับการตอบรับดีมากมีการขยายสาขาต่อเนื่องประมาณ 8 สาขาในปีนั้น เนื่องจากวัตถุดิบหลักของเราที่ใช้เป็นส่วนผสมในขนมจีบคือหน่อไม้สด ซึ่งทางเรานำมาผ่านการต้มด้วยน้ำย่านาง ล้างหมูด้วยสมุนไพรที่มีฤทธิ์ล้างยาสารเคมี เราจึงเห็นถึงความสำคัญของสมุนไพรหรือสะสารที่นำมาเป็นส่วนประกอบในการแปรรูป เราได้มีกลุ่มผู้สนใจปลูกพืช ผัก สมุนไพรทางการแพทย์ โดยเดิมมีการปลูกพืช ผัก สมุนไพรและทำการแปรรูปแห้งจำหน่ายที่เราซื้อวัตถุดิบจากชุมชนและสมาชิกในกลุ่มไปแปรรูปในธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัว ข้าพเจ้าจึงได้ทำการพูดคุยเพื่อรวมตัวกันกับสมาชิกในกลุ่มภูชีวกะและกลุ่มอื่นๆในชุมชน ด้วยสถานการณ์โควิดเข้ามาทำให้ลูกค้าสายอาหารแปรรูปแต่ละสาขาต้องล็อคดาวน์ปิดร้าน ทำให้จำหน่ายสินค้าได้ยากมากในช่วงแรกๆ ทำให้ข้าพเจ้าตัดสินใจเดินหน้าการพัฒนาพพิ้นที่ดินเดิมและที่ดินของสมาชิกในการปลูกพืช ผัก สมุนไพรเพิ่มเติม เพื่อนำไปเป็นยาเพราะผัก ผลไม้ไทยเป็นยารักษา บำบัดได้ เราจึงเริ่มวางแผนงานเพื่อทำการปลูกกัญชา กัญชง กระท่อม เป็นพืชที่ปลูกเพิ่มในกลุ่ม เพื่อนำมาเป็นสารเสริมในการผสมเพื่อต่อยอดในผลิตภัณฑ์เดิมของกลุ่มและชุมชนให้สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ โดยโครงการของเรามีกิจกรรมของวสช.ภูชีวกะ ดังนี้ 1.มีการก่อสร้างพื้นที่โรงเรือนปลูก จำนวน 7 โรงเรือน Greenhouse Evap 2.โรงผลิตและแปรรูปสินค้า พืช ผัก สมุนไพรทางการแพทย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและทำเรื่องยื่นขอ อย. ,GMP,GHP, HACCP และมาตรฐานอื่นๆ ตามความเหมาะสม 3.อาคารคลีนิกการแพทย์แผนไทย 4.โซนนวดไทยและบำบัดด้วยพืช ผักสมุนไพรทางการแพทย์ 5.พื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ปรุงสุก ผัก ผลไม้ สมุนไพรแห้ง อาหรและเครื่องดื่ม