กล้วยตากดูดีออร์แกนิค

กล้วยตากธรรมชาติ ใช้กระบวนการออแกนิค 100%


฿79.00
Sold By: SME

ผู้ประกอบการ รหัส : 1-01-45-ณัฐวดี ใจเหิน
ชื่อกิจการ : กล้วยตากดูดีออร์แกนิค
ชื่อคลัสเตอร์ : คลัสเตอร์ธุรกิจอาหารแปรรูป
Tel   : 092-956-1492
Line : 0929561492
ที่อยู่ : 67 ม.5 ต.ทุ่งน้าว อ.ลอง จ.แพร่

กล้วยตากดูดีออร์แกนิคเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นอินทรีย์ ปลอดภัย ปลูกเอง คัดสรร วัตถุดิบที่ปลอดภัย ในหมู่บ้านมีกล้วยจำนวนมาก ไม่อยากปล่อยทิ้งเสีย กล้วยสดขายไม่ได้เลย จึงอยากช่วยเกษตรกรในชุมชน เลยคิดสูตรในการทำกล้วยตาก เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ ช่วยเหลือคนในชุมชน