ผลิตภัณฑ์กลุ่มคลัสเตอร์วัตถุดิบมาจากในประเทศ 100 เปอร์เซ็นต์ และร่วมกับภาคชุมชนหลายจังหวัดในประเทศไทย และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้อยู่ในมือคุณ

Colleg of Educational Innovation Research
Contact Number : 0-2329-8025, 0-2329-6666, 0-2329-6666
Email : ceir@kmitl.ac.th